Suomea on rakennettu kansakunnaksi urheilun avulla omaa erityisyyttä korostaen

Eri puolilla Eurooppaa syntyi 1700-luvun lopulta lähtien kansallista erityisyyttä korostavia liikkeitä. Kansakunnan itsenäisen olemassaolo-oikeuden perusteita etsivistä ja painottavista aatteellisista rakennelmista käytetään yleisnimitystä nationalismi. Käsite on suomennettu etenkin 1900-luvulla kansallisuusaatteeksi. Nationalismin tavoitteena on ollut paikallisten lähtökohtien pohjalta löytää omaleimaiseksi tulkitut kansalliset piirteet ja tarvittaessa toimia kansakunnan valtiollisen itsenäisyyden saavuttamiseksi. Kansakunnan rakentamistyössä tärkeällä sijalla ovat yhteiset kokemukset, […]

Myyttien kannattaa murskaamisyritysten sijaan tulkita

Usein puhutaan tarpeesta murskata myyttejä, mikä on yleensä mahdoton tehtävä. Myytit ovat niin sitkeähenkisiä, ettei niiden päiviltä päästäminen onnistu helposti. Nationalistisia myyttejä on vaikea arvostella tai purkaa älyllisesti. Niillä on taipumus tulla otetuksi totena niin kauan kuin ne palvelevat yhteiseksi koettuja kansallisia päämääriä.[1] On lopulta merkityksetöntä ja mahdotonta selvittää, juoksiko Hannes Kolehmainen Suomen maailman kartalle […]