Voidaanko Helsingin muonitustoimikuntaan valita työväestön edustajia ja naisia?

Kun tämä työ on julistettu ylen puutteelliseksi, on tahdottu vahvistaa toimikuntaa uusilla, vereksillä ja ennen kaikkea asioita paremmin ymmärtävillä voimilla. Varsinkin on pidetty puutteena toimikunnan kokoonpanossa, etteivät siinä ole olleet edustettuina vähävaraisimmat kuluttajat ja ettei toimikuntaan kuulu naisia. Mitä edelliseen puutteeseen tulee, olisi tosiaankin syytä mitä pikimmin korjata se. – Kahdestakin syystä. Nykyolot ovat käyneet […]