Schmardenin tiedusteluhyökkäys 25.7.1916

Ainoa hyökkäys, johon suomalaisjääkärit osallistuivat, tapahtui Schmardenin (Smarde) kaistalla 25. heinäkuuta. Luutnantti Bassen johtama suomalainen pioneerikomppania, 187 suomalaista ja viisi saksalaista, alistettiin saksalaiselle Reservijääkäripataljoona 1:lle. Saksalaisen käytännön mukaan taistelutehtävä edellytti erikoiskoulutuksen saaneiden pioneerien jakamista siten, että 2–3 pioneeria sijoitettiin jokaiseen jääkäriryhmään. Tehtävänä oli väkivaltainen tiedusteluhyökkäys (Gewaltsame Erkundung). Merkittäväksi taistelun tekee erityisesti se, että jääkäripataljoonan osa […]