Naiset voimistelevat ja urheilevat

Naisista tuli jo liikuntakulttuurin alkuvaiheessa sen aktiivisia toimijoita, mikä liittyi pyrkimyksiin laajentaa naisten ahtaita yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia. Naisvoimisteluseuroista kehittyi 1800-luvun lopussa säätyläisnaisille itsenäinen toimintakenttä. Järjestäytyneeseen naisvoimisteluun osallistui pääasiassa keski- ja yläluokan naisia, jotka hyväksyivät johtajiensa asettamat toimintarajat. Naisvoimisteluliike omaksui kielteisen kannan kilpailuihin ja etenkin yleisurheiluun. Anni Collanin johdolla 1910-luvun alussa kehitellyn naisten urheilumerkkijärjestelmän tavoitteena oli suunnata […]