Suometar loi ensimmäisenä lehtenä eri puolille maata ulottuneen avustajaverkoston

Suomenkielisen lehden perustaminen pääkaupunkiin nousi tavoitteeksi sivistyspiireissä 1840-luvulla. Suomettaren perusti 24-vuotias ylioppilas Paavo Tikkanen, joka jo muutamaa vuotta aikaisemmin oli yrittänyt saada senaatilta julkaisuluvan Suomalainen-nimiselle lehdelle.[i] Lehden ensimmäinen numero on päivätty 12.1.1847. Ensimmäisenä vuonna Suomettarella oli 258 tilaajaa, mikä oli huomattavasti vähemmän Kuopiossa ilmestyneellä Maamiehen Ystävällä tai maan suurilevikkisimmällä Helsingfors Tidningar-lehdellä[ii] Fennomania eli suomenmielisyys näkyi […]

Poliittisen lehdistön kultakausi alkoi vuoden 1905 suurlakosta

Suomen lehdistö politisoitui suurlakon ja itsenäistymisen välisenä aikana. Puolueiden organisoiduttua eduskuntauudistuksen myötä korostui lehdistön merkitys poliittisen vaikuttamisen välineenä. Työväenlehdistö laajeni koko maan kattavaksi ja maalaisliiton lehdistö kehittyi rinnan puolueen kanssa. Maan suurimpia lehtiä olivat Suomen itsenäistyessä sosiaalidemokraattien Työmies, nuosuomalaisten Helsingin Sanomat, sitoutumaton ruotsinkielinen Hufvudstadsbladet ja vanhasuomalaisten Uusi Suometar. Helsinki oli 1910-luvulla Suomen tärkein lehdistökeskus. Kaikista […]