Uusi Suometar 29.9.1917: Punainen taantumus

”Sosialidemokraattisen puolueen lempipuheenaineita on ’musta taantumus’, jota muka koko n.s. porvarillinen yhteiskunta edustaa ja harrastaa. Meilläkin ajavat muka kaikki muut puolueet ja kansanainekset, paitsi sosialistit, vain mustan taantumuksensa asioita. ’Kuinka naurettavaa tämä puhe on, käy erityisen selväksi, kun ajattelee ei-sosialististen puolueittemme esiintymistä esim. viime valtiopäivillä menivät kaikki järjestään kaikissa asioissa niin pitkälle kansanvaltaisten ja kansan […]

Uusi Päivä 29.9.1917: Vaaleihin!

”Lehtemme tämänpäiväinen numero on viimeinen., joka ennen vaaleja ennättää lukijain käsiin. Kun lehden seuraava numero ilmestyy, on suurin osa Suomen äänivaltaisia kansalaisia jo käynyt vaaliuurnien ääressä sanomassa sanansa, jonka merkitys kansamme tulevaisuuden muodostumiselle tulee olemaan ratkaiseva, Ei ole syyttä sanottu, että nyt suoritettavat vaalit ovat maamme tärkeimmät eduskuntavaalit. Siitä, minkälaisten ainesten käsiin uuden eduskunnan enemmistö […]

Työmies 29.9.1917: Voitto sosialidemokrateille, vapaus maalle, valta kansalle!

”Mutta se kansa, ne sorretut kansanjoukot, jotka luottavat itseensä, luottavat joukkotoimintaan ja hakevat siten turvaa sortoa ja riistäntää vastaan, raivaavat kaikista esteistä ja vaikeuksista huolimatta tiensä vapauteen, sivistykseen ja sekä yhteiskunnalliseen että yksilölliseen hyvinvointiin Uudistuksia syntyy ainoastaan sikäli kuin riistetyt ja sorretut kansanjoukot kykenevät niitä itse omilla voimillaan ja yhteistyöllään rakentamaan. Palkka työläinen, palvelija, torppari […]