Fennomaanit yrittivät säilyttää perinteisen kisailun

Suomenkieliseen yhdistystoimintaan vaikutti fennomania, jonka tavoitteena oli eliitin suomalaistaminen ja rahvaan valistaminen. Fennomaanit halusivat luoda kansalliselle perinteelle rakentuvan urheiluliikkeen. Irlannissa 1870-luvulla kehittynyt kansallinen liike irtautui täysin brittiläisestä urheilukulttuurista. Suomessa ei ollut fennomanian muotoutumisvaiheessa yhtä suurta tarvetta tehdä eroa Venäjään kuin Irlannissa Ison-Britannian suuntaan. Voimistelu- ja urheiluliike oli poliittisesti aluksi maltillinen ja Venäjän keskusvallalle uskollinen.[i] Voimistelussa […]

Urheilusta joukkovoimaa työväestölle

Kaupungeissa ja tehdaspaikkakunnilla alkoi 1880-luvulla toimia työnantajien perustamia työväenyhdistyksiä, jotka pyrkivät torjumaan työntekijöiden radikalisoitumista pienillä uudistuksilla. Yksi wrightiläisen työväenliikkeen toimintamuodoista olivat kansanjuhlat, joiden ohjelmaan kuului erilaisia kilpailuja. Wrightiläinen aatemaailma vaikutti työväestön voimisteluharrastusta edistäneen Viktor Dammin ajatteluun. Helsingin seurakuntien vahtimestarina työskennellyt Damm täytti fennomaanien ihannemaailman itseoppineen kansanmiehen mitat. Hän perusti 1887 työväestölle tarkoitetun voimisteluseura Helsingin Ponnistuksen, […]