Sivuston tekijät ja tukijat

Helsingin Suomalaisen Klubin tuottaman sivuston sisällöstä vastaa päätoimittaja, professori Martti Häikiö yhdessä toimituspäällikkö, tohtori Jouko Kokkosen kanssa. Maisteri Essi Ylitalo on ollut mukana sivustoa rakentamassa. Suomalaisen Klubin asettamaan sivuston ohjausryhmään kuuluvat rehtori Ari Huovinen puheenjohtajana sekä toiminnanjohtaja Raimo Ilveskero, eversti Pekka Rapila ja professori Martti Häikiö.

Teknisestä toteutuksesta on vastannut Edita Publishing Oy:n tiimi, jota on vetänyt asiakasjohtaja, dosentti, VTT Raimo Savolainen. Teknistä toteutusta on johtanut kehityspäällikkö Juha Stenroos ja sivuston ulkoasun on suunnitellut AD, graafikko Petteri Kivekäs. Aineiston sijoittamisesta sivustolle ovat vastanneet verkkotoimittaja, BBA Jenni Heinonen ja verkkotoimittaja Hanna Ahlavuo.

Hankkeen päärahoittaja on Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Sivuston toteuttamista ovat tukeneet taloudellisesti myös Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Uuden Päivän Rahasto, Svenska kulturfonden, Sotavahinkosäätiö, P. E. Svinhufvudin muistosäätiö ja Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry ja Vapaussodan Invalidien muistosäätiö.

Kiitämme seuraavia arkistoja aineistohankinnassa tehdystä yhteistyöstä: Eduskunnan kirjasto, Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsingin yliopiston museo, Huittisten museo, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI, Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Kansan Arkisto, Keskustan ja maaseudun arkisto, Kiuruveden kaupunki ja kotiseutuyhdistys, Museokeskus Vapriikki, Museovirasto, Nurmeksen museo, Porvarillisen Työn arkisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus, Urheilumuseo, Työväen Arkisto, Työväenmuseo Werstas, Urho Kekkosen arkisto ja Varkauden museo.

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys r. y. on luovuttanut hankkeeseen internet-sivustolleen sijoitetun valokuva-aineiston. Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö on antanut käyttöön Vapaussota -multimedian aineiston. Tampereen yliopiston Suomi 80-sivuston kronologiaa on käytetty lähteenä julkaisijan luvalla vuosien 1917–1918 kronologia koostettaessa.

Helsingin Suomalainen Klubi esittää lämpimät kiitokset kaikille hanketta tukeneille.

Aiemmin Helsingin Suomalainen Klubi on toteuttanut sivustot C. G. Mannerheimista, Jean Sibeliuksesta ja Arvo Ylpöstä. Klubi on yleishyödyllinen yhteisö, joka on sitoutunut suomalaisuuden aatteelliseen pohjaan.