Työmies 28.2.1917

Maitotoimituksista Helsinkiin saatu aikaan sopu. Työmiehen paperipulaan ei ratkaisua. Pieni erä lisää paperia. Helsingin vedentarpeen tyydyttäminen. Varokaa varkaita yleisissä saunoissa. Hätäaputöihin varoja. Huolimatonta kallionlouhintaa. Duuman avajaisistunto. Herroilla Pohjolan pidot Kalevalanpäivänä. Työmies 28.2.1917, koko lehti Työmies kertoi STT:n uutisen perusteella, että Venäjälle maitoa vievät tahot olivat ilmoittaneet sunnuntaina 25. helmikuuta hyväksyvänsä uuden vientijärjestelmän. Senaatille annetussa vastauksessa […]

Snellman kiinnosti Venäjällä

Venäjällä pantiin tarkasti merkille Snellmanin merkkivuoden juhlinta. Finlandskaja Gazeta tulkitsi 1906 suomalaisten juhlineen Suomen aineelliselle, henkiselle ja yhteiskunnalliselle kehityksen Venäjän tuella pohjan luonutta fennomaanisen liikkeen johtajaa. Snellman-elämäkerta oli ilmestynyt venäjäksi jo 1903 Venäjän valtion kustantamana. Teoksesta oli tosin jätetty pois Snellmanin roolia Aleksanteri II:n ja kenraalikuvernööri Bergin aikana. Venäjän kansallisessa elämänkerrastossa ilmestyi 1908 nelisivuinen artikkeli […]

Fennomaanit yrittivät säilyttää perinteisen kisailun

Suomenkieliseen yhdistystoimintaan vaikutti fennomania, jonka tavoitteena oli eliitin suomalaistaminen ja rahvaan valistaminen. Fennomaanit halusivat luoda kansalliselle perinteelle rakentuvan urheiluliikkeen. Irlannissa 1870-luvulla kehittynyt kansallinen liike irtautui täysin brittiläisestä urheilukulttuurista. Suomessa ei ollut fennomanian muotoutumisvaiheessa yhtä suurta tarvetta tehdä eroa Venäjään kuin Irlannissa Ison-Britannian suuntaan. Voimistelu- ja urheiluliike oli poliittisesti aluksi maltillinen ja Venäjän keskusvallalle uskollinen.[i] Voimistelussa […]