Vuoksen voimalat

Tainionkosken voimalaitoksen rakentaminen alkoi 1921, ja se valmistui 1928. Rouhialan voimalaitos otettiin käyttöön 1937. Vuoksen voimalaitosten teho oli 1937 yhteensä 347 MW Tainionkoski tuotti 25 MW, Vallinkoski (Enso) ja Rouhiala molemmat 93 MW ja Imatra 128 MW. Vallinkosken voimala valmistui lopullisesti 1944. Vallinkoski ja Rouhiala jäivät talvisodan, ja uudelleen jatkosodan jälkeen Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle. Kaikki […]

Vuoksesta haluttiin voimaa Pietariin

Venäjän ministerineuvosto herätti henkiin keisarivallan viime kuukausina ajatuksen Vuoksen vesivoiman käytöstä Pietarin tarpeisiin. Uusi Suometar kertoi 12.1.1917 Novoje Vremjan tietojen pohjalta, että Venäjän ministerineuvosto oli hyväksynyt Vuoksen vesivoiman rakentamisesta kaksi ehdotusta, joiden tavoitteena oli Pietarin sähköntarpeen turvaaminen. ”Pikku-Imatra” ja Vallinkoski oli määrä pakkolunastaa. Aloitteentekijänä oli sotaministeri Mihail Beljajev, joka halusi vähentää kivihiilen käyttöä Pietarissa. Ensimmäisenä […]