Punapakolaisia Tallinnasta Helsinkiin helmikuussa 1918

Talllinnasta tuli helmikuun lopussa Helsinkiin bolsevikkihallintoon kuuluneita pakolaisia. Pakolaisten kuljetus liittyi operaation, jossa Venäjän Itämeren laivaston pääosa siirrettiin vaikeissa jääoloissa Helsingin kautta Kronstadtiin. Evakuointia avustivat jäänmurtajat Jermak ja Volonetš. Helsinkiin evakuoitiin kaikkiaan noin 50 alusta. Tallinnassa komentajana toiminut Aleksei Štšastnoi aloitti operaation vastoin Neuvosto-Venäjän kansankomissaarien neuvoston määräystä. Kansankomisssaarit olivat käskeneet upottaa laivaston. Evakuointi onnistui hyvin […]

Tsentrobalt

Tsentrobaltin perustavaan kokoukseen Helsingissä 23. huhtikuuta osallistui Helsingin lisäksi matruuseja Pietarista, Tallinnasta ja Hangosta. Tsentrobaltissa oli aluksi 33 jäsentä, joista bolševikkeja tai heidän tukijoitaan oli kymmenen, lisäksi mukana oli maltillisempia sosialisteja, anarkisteja ja sitoutumattomia matruuseja. Puheenjohtajana toimi risteilijä Gromoboin päällikkö, sitoutumaton Roman Grundman. Kuusimiehistä puheneuvostoa johti bolševikki Pavel Dybenko. Hänen poliittiseksi neuvonantajanaan toimi Aleksandra Kollontai. […]