Eduskunta hyväksyy äänin 127–68 ehdotuksen keisari-suuriruhtinaalle kuuluneen korkeimman vallan siirtämisestä itselleen

Eduskunnan jatkaessa jo puoliltapäivin aloitettua täysi-istuntoa 15.11.1917 klo 21.15 asetti puhemies Johannes Lundson kaksi istunnon aikana esiin nostettua esitystä äänestettäväksi. Vastakkain olivat puhemiehistön esitys keisari-suuriruhtinaalle kuuluneen korkeimman vallan siirtämisestä senaatin talousosastolle sekä maalaisliiton kansanedustaja Santeri Alkion tekemä esitys, jossa valta siirrettäisiin eduskunnalle. Eduskunta äänesti luvuin 127–68 Alkion esityksen puolesta, julistautuen näin korkeimman vallan haltijaksi Suomessa.

Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Feliks Kellosalmen pöydälle tuoma kolmas ehdotus tyrmätään laittomana

Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Feliks Kellosalmi kieltäytyi hyväksymästä maalaisliiton Santeri Alkion täysistunnossa 15.11.1917 esittämää ehdotusta korkeimman vallan siirtämisestä eduskunnalle. Hän katsoi, että maalaisliitto oli sosiaalidemokraattien kanssa käymässään kirjeenvaihdossa luvannut muuta kuin mitä tänään oli esitetty. Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta Kellosalmi asettikin nyt pöydälle kolmannen ehdotuksen, jonka mukaan ”sitä valtaa, joka voimassa olleiden säännösten mukaan on kuulunut keisarille ja […]

Suomalaisen puolueen kansanedustaja Lauri Ingman suhtautuu Maalaisliiton ehdotukseen kriittisesti

Eduskunnan täysistunnossa 15.11.1917 suomalaisen puolueen kansanedustaja Lauri Ingman jatkoi maalaisliiton kansanedustaja Santeri Alkion avaamaa keskustelua pitkällä puheenvuorolla, jossa hän kävi läpi porvariston, vasemmiston ja maalaisliiton kantoja korkeimman vallan järjestämisestä menneiden kuukausien aikana. Ingman kritisoi puheessaan erityisesti vasemmiston kesällä 1917 esittämää valtalakia, joka olisi jättänyt esimerkiksi Suomen sotilasasioiden hoidon edelleen Venäjälle. Maalaisliitto sai osakseen kritiikkiä epävarmasta […]

Maalaisliiton kansanedustaja Santeri Alkion ehdotus korkeimman vallan siirtämisestä eduskunnalle

Eduskunnan 15.11.1917 pitämän täysistunnon keskustelun avasi maalaisliiton kansanedustaja Santeri Alkio. Maalaisliiton eduskuntaryhmä oli yrittänyt hakea sovittelevaa linjaa vasemmiston ja oikeiston välille, sillä maalaisliiton näkemyksen mukaan korkeimman vallan järjestelylle oli saatava myös vasemmiston tuki. Puhemies Johannes Lundsonin täysistunnon alussa esittämästä ehdotuksesta poiketen kansanedustaja Alkio asetti nyt eduskunnan ratkaistavaksi seuraavan ehdotuksen: ”Koska sitä valtionhoitajakuntaa, jolle eduskunta on […]

Puhemies Johannes Lundsonin ehdotus korkeimman vallan siirtämisestä senaatin talousosastolle

Eduskunnan kokoontuessa täysistuntoon 15.11.1917 puhemies Johannes Lundson totesi, että kysymys korkeimman vallan käyttämisestä olisi syytä saada hetimiten ratkaistuksi. Eduskunnan hyväksyttäväksi annettiin nyt puhemiehistön ehdotus, jonka mukaan keisari-suuriruhtinaalle kuulunut valta siirrettäisiin väliaikaisesti Suomen senaatin talousosastolle. Ehdotusta seurasi iltamyöhään jatkunut kiivas keskustelu. Puhemiehistön ehdotus ei lopulta mennyt läpi, vaan eduskunta äänesti maalaisliiton esittämän vastaehdotuksen puolesta.

Suomen itsenäistyminen 15.11. ja ensimmäinen vallankumous

Eduskunnan täysistunnossa 15.11.1917 käsiteltiin edellisellä viikolla tapahtuneen Venäjän lokakuun vallankumouksen jälkeen esiin noussutta kysymystä siitä, kelle keisari-suuriruhtinaalle aikaisemmin kuulunut korkein valta Suomessa nyt oli siirtynyt. Porvaristo ehdotti, että eduskunta äänestäisi korkeimman vallan siirtämisestä väliaikaisesti senaatin talousosastolle, koska aikaisemmin ehdotetun kolmihenkisen valtionhoitajakunnan vaalin järjestämisestä ei ollut päästy yhteisymmärrykseen. Istunnon aikana maalaisliitto esitti vastaehdotuksen, jonka mukaan eduskunta […]