Uudenmaan kasarmi

Uudenmaan kasarmi valmistui vuonna 1882 suomalaiselle 1. Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonalle. Samaa joukkoa varten rakennettiin naapurikortteliin vuonna 1885 myös upseerikerho, upseerikasarmi ja aliupseerikasarmi sekä eräitä muita tiloja. Uudenmaan tarkk’ampujapataljoona oli yksi kahdeksasta vuoden 1878 asevelvollisuuslain perusteella perustetusta suomalaista joukko-osastosta. Saman lain velvoittamana Suomen kaarti muutettiin asevelvolliseksi joukoksi. Suomen sotaväen asevelvollisten joukkojen vahvuudet vuonna 1898: Suomen kaarti 505 […]