Venäjän väestö

Keisarikunnan ensimmäinen ja ainoaksi jäänyt laaja väestölaskenta toimeenpantiin vuonna 1897. Väkiluku oli 125 640 021 asukasta ja väentiheys 5,8 asukasta / neliökilometri. Yhdysvalloissa oli 103 miljoonaa asukasta vuonna 1917. Väestönlaskenta ei koskenut Suomea, jossa oli 2,6 miljoonaa asukasta.  Venäjän pinta-ala oli 21,8 miljoonaa neliökilometriä 1916. (TARK) Väestönkasvu oli Venäjällä nopeaa keisarivallan viimeisinä vuosina. Myös kaupungistuminen vauhdittui etenkin […]