Viipurin venäläisväestö joutui patoutuneen vihan uhriksi

Viipurin valloituksen jälkeen Vaasan ja Pohjois-Savon rykmenttien sotilaat kävivät nopeasti läpi koko kaupungin. Erityishuomion kohteena olivat venäläiset. Venäläisiä sotilaita oli jäänyt kaupunkiin noin 500, mutta suurin osa heistä ehti lähteä ennen valloitusta. Viipurin valloituksen aikoihin heitä oli jäljellä noin 100. Lisäksi kaupungissa olivat venäläistä väestöä noin 5 000 henkeä. Vangituksi joutui yhteensä runsaat 200 venäläistä tai […]

Laivaliikenne täydensi rautatieverkostoa vielä itsenäisyyden ensivuosikymmenillä

Laivaliikenne ulottui vesistöjen kanavoinnin ansiosta 1910-luvulla Saimaan ja Päijänteen vesistöissä kaikkiin kulkukelpoisiin kolkkiin. Laivoja kulki myös suurilla järvillä Inarijärveä lukuun ottamatta. Laivat kuljettivat ihmisiä ja tavaroita vesistöjen varsilla. Vesiliikenne helpotti kulkua rautateiden varteen ja tehosti kuljetuksia kesäaikana. Ennen laivayhteyksiä pääosa tavaroista kuljetettiin talvisin hevosilla. Vesistöt olivat myös tärkeitä raakapuun uittoväylillä. Hinaajien vetämänä puulautat uivat jalostettavaksi […]