Kenellä oli valta Suomessa 1917?

Keisarivallan kaatuminen mursi vanhat valtarakenteet ja johti kamppailuun vallasta Suomessa. Valtasuhteet vaihtelivat sekä valtakunnallisesti että paikallisesti maaliskuun vallankumouksen jälkeen. Ennen maaliskuun vallankumousta perusasetelma oli selkeä. Maata hallitsi keisari-suuriruhtinas Nikolai II. Suomea koskevia päätöksiä valmisteli paikallisesti senaatti, joka koostui venäläisistä tai keisarivallalle täysin lojaaleista suomalaisista. Esitykset suuriruhtinaalle teki Venäjän ministerineuvosto. Suomen kenraalikuvernöörillä oli lisäksi laajat valtuudet […]

 Työmies 26.7.1917

Venäjän hallitus vastustaa Suomen täydellistä itsenäisyyttä. Helsingin miliisilakko loppunut. Työttömyyden torjumiseen ryhdyttävä heti. Kirjelmiä eduskunnalle. Työmies 26.7.1917, koko lehti Venäjän hallitus on Birsh. Vjedomosti -lehden mukaan käsitellyt suljetussa istunnossa 24. heinäkuuta eduskunnan päätöstä Suomen sisäisestä itsenäisyydestä. Lehden luotettavalta taholta saaman tiedon mukaan väliaikainen hallitus vastustaa yksimielisesti täydellisen itsenäisyyden myöntämistä Suomelle. ”Väliaikaisen hallituksen jäsenet tulevat Suomeen […]

Järjestysvallan romahdus 1917

Järjestysvalta romahti Suomessa keisarivallan kaatumisen jälkeen maaliskuussa 1917. Maan hallituksella eli senaatilla ei ollut omia keinoja lain ja järjestyksen ylläpitoon, ei omaa armeijaa eikä hallituksen käskyvallassa olevaa poliisia. Järjestysvallan tyhjiöön syntyi eri paikkakunnille paikallisia järjestyskaarteja, joiden luonne vaihteli suuresti. Tässä järjestysvaltaa tarkastellaan poliisilaitosten näkökulmasta. Järjestysvallan romahdus liittyi poliisin asemaan osana suuriruhtinaan maan venäläistettyä hallintoa. Suomen […]

Helsingin työväenkokousten 6.4.1917 hyväksymä lausunto poliisiasiasta

”Kansan pohjakerroksia ja niiden yhteistä hyvää tarkoittamaa toimintaa vihaavat ja vastustavat riistäjä- ja sortajaryhmät käyttävät pimeitten tarkoitustensa välikappaleina mieleisikseen laittamiaan poliisijoukkoja. Niiden avulla on vallankumouksen nyt kaatama sortojärjestelmä julmasti kukistanut Helsinginkin työväen oikeuksia ja vapauksia, ehkäissyt sen toimintaa sekä tuottanut paljon ja monenlaista vahinkoa. Tämän vuoksi kokous lausuu jyrkän vastalauseensa työväkeä riiistäväin ja sortavain ryhmäin […]

Elintarvikepula ja poliisiasiat saivat työväen koolle Helsingissä pitkäperjantaina 1917

Helsingin sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö kutsui järjestäytynyttä työväestöä koolle pitkäperjantaina 6.4.1917. Työväentaloilla keskusteltiin kiivaasti elintarvikepulasta sekä järjestyksenpidosta. Suurin ja kiihkeätunnelmaisin kokous pidettiin Helsingin työväentalolla. Työmiehen mukaan ”järjestöjen jäseniä oli kokoontunut suuri sali ja parveke täpötäyteen”. Elintarveasiasta alusti K. Hämäläinen, joka selosti lyhyesti pulan syitä. ”Uudelta hallitukselta ja juuri kokoontuneelta eduskunnalta on vaadittava kiireellisiä ja tarmokkaita toimenpiteitä elintarvepulaa […]

Vallankumouksellinen puhdistus virkakunnassa

Suuriruhtinaanmaan korkeimmat johtohenkilöt, kenraalikuvernööri F. A. Seyn ja senaatin talousosaston varapuheenjohtaja Mihail Borovitinov, joutuivat vangituksi maaliskuun vallankumouksen seurauksena. Kaikki läänien kuvernöörit erosivat tai painostettiin eroamaan, samoin joukko korkeita virkamiehiä. Vihatun Suomenmaalaisen santarmikunnan toiminta päättyi vallankumoukseen, kun Venäjän väliaikainen hallitus lakkautti koko keisarikunnan santarmilaitoksen 17.3.1917. Hallitus lopetti myös salaisen poliisin (suojeluosaston), joka tunnettiin nimellä ”ohrana” (ohrannoje […]