Itsenäistyminen 1917

Suomi itsenäistyi vuonna 1917 oman valtiollisen ja yhteiskunnallisen kehityksensä tuloksena. Maaliskuussa Venäjä taipui palauttamaan Suomen perustuslaillisen autonomisen aseman. Heinäkuussa eduskunta otti ns. valtalailla itselleen muun kuin ulko- ja sotilaspolitiikan, mutta Venäjän väliaikainen hallitus hajotti eduskunnan. 15. marraskuuta uusi eduskunta irrotti Suomen kokonaan anarkiaan vajonneesta Venäjästä. Syksyn mittaan sosialistit radikalisoituivat ja tekivät lyhytaikaisen vallankumouksen. Eduskunta sääti kunnallisen demokratian ja kahdeksan tunnin työpäivän. Itsenäisyyspäiväksi valittiin myöhemmin 6. joulukuuta, jolloin eduskunta hyväksyi Svinhufvudin johtaman senaatin antaman itsenäisyysjulistuksen.