Kansakunnan rakentaminen 1863-1916

Suomen yhteiskunnalliset olot kehittyivät pohjoismaiselta pohjalta, kun väestö oli 600 vuotta Ruotsin osana. Suomen oma valtiollinen elämä sai alkunsa vuonna 1809 alkaneen Venäjän vallan aikana. Valtioneuvostoa edeltävä senaatti, eduskuntaa edeltäneet nelisäätyiset valtiopäivät, vielä nykyään lähes samassa muodossa toimiva puoluelaitos ja yhteiskunnalliset kansanliikkeet, kulttuuri ja talous muovasivat Suomesta itsenäisyyteen kypsän kansakunnan. Venäjän yhtenäistämispolitiikka 1890-luvulta lähtien synnytti sortokautena tunnetun poliittisen kriisin. Ensimmäisen maailmansodan aikana 1914–1917 Suomesta muodostui venäläinen sotaleiri.