Arvostelua valtiorikosoikeuksista ja vankileireistä

Valtiorikosoikeuksista ovat oikeudelliselta kannalta viime vuosina esittäneet kritiikkiä erityisesti professorit Antero Jyränki ja Jukka Kekkonen ja poliittiselta kannalta entinen pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Paavo Lipponen. Kekkonen ja Jyränki katsovat ensinnäkin, että perustetut valtiorikosoikeudet olivat erityistuomioistuimia, joiden perustuslaillinen legitimiteetti oli heikko, koska voimassa olleiden kustavilaisen ajan perustuslakien (Hallitusmuoto 1772 ja Yhdistys- ja vakuuskirja 1789) kielsi tilapäisten […]