Leipäviljan kulutuksen järjestäminen

Sanomalehdet julkaisivat elintarvelain vahvistamisen jälkeen senaatin antamat määräykset leipäviljan kulutuksen järjestämisestä. Uusi Päivä painoi määräykset 6.6.1917.  

Senaattori Väinö Wuolijoen selonteko esityksestä elintarvelaiksi

Senaattori Väinö Wuolijoki käsitteli elintarvelain kolmannessa käsittelyssä laajasti sen taustaa. Hänen puheenvuoronsa kertoo realistisesti Suomen maatalouden ja maailman viljantuotannon tilasta 1917. ”Ennenkuin eduskunta ryhtyy lopullisesti päättämään esilläolevasta lakiehdotuksesta, jolla se hallitukselle antaa sangen laajan vallan, jopa vallan sekaantua kansalaisten yksityisiin toimiin, katsoo hallitus olevan syytä tehdä selvää, mitkä syyt ovat pakottaneet hallituksen antamaan tällaisen lakiehdotuksen […]