Liputtaminen keisarillisina merkkipäivinä loppui

1917. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma. N:o 21. Suomen Senaatin päätös 21 päivältä maaliskuuta 1917 Keisarillisen Suomen Senaatin 6 päivänä huhtikuuta 1914 antaman päätöksen kumoamisesta, koskeva liputtamista ja ilotulituksen järjestämistä Keisarillisina juhlapäivinä sekä entisen Keisarin Nikolai II ja hänen perheensä jäsenten muotokuvien poistamisesta virkahuoneista. Suomen Senaatille annetun vallan nojalla, on Senaatti nähnyt hyväksi, siihen nähden, että keisari […]