Kenraalikuvernööri M. A. Stahanovitšin puhe valtiopäivien avajaisissa 11.4.1917

Linnan salissa edustajat asettuivat paikoillensa, puhemies ja varapuhemiehet etualalle salin oikealle puolelle. Sen jälkeen saliin saapuivat senaatin prokuraattori, jäsenet ja varapuheenjohtajat, maan kenraaliku vernööri sekä hänen seurueensa ja muut kutsumansa henkilöt. Asetuttuansa paikallensa salin perälle kenraalikuvernööri avasi valtiopäivät venäjänkielisellä puheella, jonka suomeksi ja ruotsiksi luki senaatin oikeusosaston varapuheenjohtaja August Nybergh ja joka suomeksi oli näin […]

Uuden kotimaisen hallituksen ohjelma

Esittelyssä eilen päätti Suomen senaatin talousosasto, katsoen nykyhetken tärkeyteen Suomen kansalle, julkaista seuraavan tiedonannon: Venäjällä tapahtunut suuri vallankumous on saattanut Suomen valtiollisen ja yhteiskunnallisen kehityksen uuteen vaiheeseen. Maatamme rasittaneet laittomuudet ovat Maaliskuun Julistuskirjalla kumotut ja Suomelle on taattu vapaus itsenäisesti järjestää sisäiset asiansa. Entisen Senaatin erottua olemme me tällä kohtalokkaalla hetkellä joutuneet astumaan maan hallitukseen […]

Maaliskuun manifesti 1917

Maaliskuun manifesti päätti Suomen suuriruhtinaskunnassa toisen sortokauden. Viralliselta nimeltään se oli Julistuskirja Suomen Suuriruhtinaanmaan valtiosäännön vakuuttamisesta sekä jälleen saattamisesta täysin toteutetuksi (Suomen Asetuskokoelma 20/1917). Asiakirja oli Venäjän väliaikaisen hallituksen antama säädös. Manifesti, joka annettiin 20.3.1917, kumosi vuoden 1890 postimanifestin, vuoden 1899 helmikuun manifestin perussäännökset (ei itse manifestia), vuoden 1908 esittelyjärjestyksen sekä vuoden 1910 lain yleisvaltakunnallisesta […]