Maalaisliiton kansanedustaja Santeri Alkion ehdotus korkeimman vallan siirtämisestä eduskunnalle

Eduskunnan 15.11.1917 pitämän täysistunnon keskustelun avasi maalaisliiton kansanedustaja Santeri Alkio. Maalaisliiton eduskuntaryhmä oli yrittänyt hakea sovittelevaa linjaa vasemmiston ja oikeiston välille, sillä maalaisliiton näkemyksen mukaan korkeimman vallan järjestelylle oli saatava myös vasemmiston tuki. Puhemies Johannes Lundsonin täysistunnon alussa esittämästä ehdotuksesta poiketen kansanedustaja Alkio asetti nyt eduskunnan ratkaistavaksi seuraavan ehdotuksen: ”Koska sitä valtionhoitajakuntaa, jolle eduskunta on […]

Puhemies Johannes Lundsonin ehdotus korkeimman vallan siirtämisestä senaatin talousosastolle

Eduskunnan kokoontuessa täysistuntoon 15.11.1917 puhemies Johannes Lundson totesi, että kysymys korkeimman vallan käyttämisestä olisi syytä saada hetimiten ratkaistuksi. Eduskunnan hyväksyttäväksi annettiin nyt puhemiehistön ehdotus, jonka mukaan keisari-suuriruhtinaalle kuulunut valta siirrettäisiin väliaikaisesti Suomen senaatin talousosastolle. Ehdotusta seurasi iltamyöhään jatkunut kiivas keskustelu. Puhemiehistön ehdotus ei lopulta mennyt läpi, vaan eduskunta äänesti maalaisliiton esittämän vastaehdotuksen puolesta.

Suomen itsenäistyminen 15.11. ja ensimmäinen vallankumous

Eduskunnan täysistunnossa 15.11.1917 käsiteltiin edellisellä viikolla tapahtuneen Venäjän lokakuun vallankumouksen jälkeen esiin noussutta kysymystä siitä, kelle keisari-suuriruhtinaalle aikaisemmin kuulunut korkein valta Suomessa nyt oli siirtynyt. Porvaristo ehdotti, että eduskunta äänestäisi korkeimman vallan siirtämisestä väliaikaisesti senaatin talousosastolle, koska aikaisemmin ehdotetun kolmihenkisen valtionhoitajakunnan vaalin järjestämisestä ei ollut päästy yhteisymmärrykseen. Istunnon aikana maalaisliitto esitti vastaehdotuksen, jonka mukaan eduskunta […]