Rotuteoriat vaikuttivat urheilupuheeseen

Puhe rodusta vaikutti urheiluun 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla sekä väljärajaisena suomalaisten kyvykkyyttä kuvaavana ilmaisuna että rotuopillisena käsitteenä. Uskomuksella yhteiskunnan ja ympäristön vaikutukseen rodullisiin ominaisuuksiin oli 1900-luvun alussa varsin laaja kannatus. Suomenkieliset suomalaiset joutuivat myös torjumaan etenkin Skandinaviassa esitettyjä mongoli-syytöksiä. Olympiakisat innoittivat osaltaan rotuopillista tutkimusta mm. Yhdysvalloissa, jossa suomalaisurheilijoiden menestystä tarkasteltiin myös rodullisesta näkökulmasta. Urheilutulosten tuottama täsmällinen […]