Vallankumouksellinen puhdistus virkakunnassa

Suuriruhtinaanmaan korkeimmat johtohenkilöt, kenraalikuvernööri F. A. Seyn ja senaatin talousosaston varapuheenjohtaja Mihail Borovitinov, joutuivat vangituksi maaliskuun vallankumouksen seurauksena. Kaikki läänien kuvernöörit erosivat tai painostettiin eroamaan, samoin joukko korkeita virkamiehiä. Vihatun Suomenmaalaisen santarmikunnan toiminta päättyi vallankumoukseen, kun Venäjän väliaikainen hallitus lakkautti koko keisarikunnan santarmilaitoksen 17.3.1917. Hallitus lopetti myös salaisen poliisin (suojeluosaston), joka tunnettiin nimellä ”ohrana” (ohrannoje […]