”Metsä-Iffan” kuvat kertovat arjesta Suomen syrjäseuduilla 1900-luvun alussa

Ivar Aleksander Ekströmin Savossa ja Kainuussa 1900-luvun alkupuolella otetut kuvat antavat käsityksen asuinoloista, joissa suuri osa suomalaisista eli Suomen itsenäistymisen kahden puolen. Savupirtit olivat väistyvä, mutta vielä melko tavallinen asumismuoto. Korpimailla kuljettiin kinttupolkuja. Sähkövalo ja juokseva vesi olivat tuttuja vain sanomalehtien sivuilta. Auton saattoi nähdä joskus kuljettavan maantiellä herroja.

Ivar Aleksander Ekström (1891–1971) työskenteli Varkauden tehtaiden metsäosastolla kasöörinä ja metsätyönjohtajana. Koko pitkän työuransa ajan lempinimeltään ”Metsä-Iffa” toimi varsinaisen työnsä ohessa myös yhtiön valokuvaajana. Luonto ja ihmiset olivat kuitenkin Ekströmille itselleen läheisimmät kuvauskohteet.

”Metsä-Iffaa” kiinnostivat etenkin metsätyöläiset ja heidän perheensä. joita hän kuvasi Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Kuvista syntyi runsaasta 300 otoksesta koostuva Metsäkansa-kokoelma, jota säilytetään Varkauden museossa.

Ivar Ekström tuli A. Ahlström Oy:n palvelukseen 1909, jolloin kun Warkauden Tehtaat suurine metsäalueineen siirtyivät Paul Wahl & Co:lta ”Römmin” omistukseen. Hän jäi eläkkeelle 1960. A. Ahlström Oy tuki Ekströmin valokuvausharrastusta. Yhtiö hankki Ekströmille välineitä ja antoi erikoistehtäväksi Varkauden teollisen historian tallentamisen. Ekströmin Varkauden museossa säilytettävä negatiivikokoelma on laajuudeltaan noin 9000 kuvaa.

Ekström laati Metsäkansa-kokoelman otoksiinsa myös kuvatekstit. Ne kertovat hänen ilkikurisesta huumorintajustaan, mutta ennen kaikkea kunnioittavasta suhtautumisesta metsäkansaan ja heidän työnsä merkitykseen. Metsäkansa-kokoelman tarkoituksena on Ivar Ekströmin omin sanoin ”esittää ainoastaan maa- ja metsäkansan asunto-olot ja elinkeinot, sekä näin säilyttää jälkipolville mahdollisimman paljon tietoa ja tuntemusta torpparien ja mäkitupalaisten kehityksestä ja kulttuurista, joka on unhoon jäämässä. Jos se lisäksi antaa nykypolville edes jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä edellisten sukupolvien maa- ja metsätyöt ovat merkinneet nykyaikaisen teollisuusyhdyskunnan luomisessa, niin ehkä kuvakokoelma täyttänee tarkoituksensa.”

Vuonna 2011 Metsäkansa -kokoelmasta koostettu valokuvanäyttely oli ensimmäistä kertaa esillä Varkaudessa. Kokoelman kuvista on julkaistu myös valokuvateos.

Linkkejä:

Varkauden, Valkeakosken ja Forssan museoiden digitaalinen kuvatietokanta, josta löytyy yli 53 000 erityisesti tehdaspaikkakuntien ja maa- ja metsätyöväestön arjesta kertovaa kuvaa