Perustietoa Suomen poliittisesta historiasta

Suomen poliittisen historian pääpiirteistä löytyy perustietoa kattavasti internetistä. Tietoa ovat julkaisseet digitaalisena muun muassa eduskunta, valtioneuvosto, tasavalta presidentin kanslia, oikeusministeriö, ulkoministeriö ja ulkopoliittinen instituutti.

Perustuslaki

Perustuslaki, joka tuli voimaan vuonna 2000.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Eduskunta, Suomen kansanedustuslaitos

”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.” (Suomen perustuslaki 2 §)- Säännöllinen valtiopäivätoiminta alkoi 1863 nelisäätyisillä valtiopäivillä, jotka muutettiin yksikamariseksi eduskunnaksi 1907. Eduskunnan lyhyt historia

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/historia/Sivut/default.aspx

Eduskunta julkaisi satavuotisjuhlansa kunniaksi 2006 kaikki valtiopäivien avajaispuheet vuosilta 1907–2006. Julkaisuun sisältyvät myös Aleksanteri I:n valtiopäivillä 1809 ja Aleksanterin II:n 1863 pitämä puhe.

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/ekij_8+2006.pdf

Itsenäisen Suomen valtionpäämiehet

Itsenäisen Suomen ensimmäisenä valtionpäämiehenä toimi P. E. Svinhufvud senaatin puheenjohtajana 1917–1918 ja valtionhoitajana 1918 ja hänen jälkeensä C. G. Mannerheim valtionhoitajana 1918–1919. Vuodesta 1919 valtionpäämiehenä on toiminut presidentti, joista ensimmäinen oli K. J. Ståhlberg. Pienoiselämäkerrat kaikista valtionpäämiehistä löytyvät Tasavallan presidentin kanslian sivustolta.

http://www.presidentti.fi/public/default.aspx?nodeid=44829&contentlan=1&culture=fi-FI

Suomen hallitukset ja ministerit ja hallitusohjelmat vuodesta 1917

Tietokannassa ovat mukana myös hallitusten puoluejakautumat.

http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitukset-ja-ministerit

Kansanedustajat 1907‒2014

https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/entiset_kansanedustajat/Sivut/default.aspx

Oikeusministeriön kaikkien vaalien yleissivusto

www.vaalit.fi

Eduskuntavaalit 1907‒2015: ajankohdat, äänioikeutetut, äänestysprosentti, ennakkoon äänestäneiden osuus äänestäneistä

http://www.vaalit.fi/material/attachments/vaalit/vaalit/eduskuntavaalit/dMKwA8P95/TaulukkoEKV.pdf

Ensimmäiset eduskuntavaalit 1907: uuden valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain valmistelu, vaaleissa noudatetut säädökset, vaalipiirit, aikataulut ja vaaliviranomaiset, äänioikeutetut, ehdokasasettelu, äänestäminen, vaalikamppailu, vaalien tulokset ja ääntenlaskenta, vaalien kustannukset

http://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV1907/eduskuntavaalit1907/index.html

Suurimpien puolueiden kannatusosuudet eduskuntavaaleissa 1945‒2003

http://www.stat.fi/tk/he/vaalit/vaalit2003/vaalit2003_vaalitilastot_aspuoluekannatus.html

Kunnallisvaalit 1918‒1996: Äänestysprosentti, porvarienemmistöisten ja sosialistienemmistöisten kunnanvaltuustojen lukumäärä ja kuntien lukumäärä yhteensä 1918‒1992

http://www.stat.fi/tk/he/vaalit/vaalit2000kun/historia.html?tulosta

Kansallisarkiston merkittävimmät asiakirjat 1899–2010. Sisältää 45 asiakirjaa.

http://extranet.narc.fi/juhlavuosi/albumi.php?a=5

Ulkoministeriön historiaa. Sivusto esittelee ulkoasianhallinnon vaiheet itsenäistymisvaiheista EU-Suomeen, kattavan luettelo ulkoministeriöstä koskevasta lähdekirjallisuudesta ja syventäviä artikkeleita eri aihepiireistä.

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15179&contentlan=1&culture=fi-FI

Ulkopolitiikan asiakirjoja ja kronologiaa 1973–2016

Ulkopoliittisen instituutin ylläpitämään kaikille avoimeen Eilen-verkkoarkistoon on koottu Suomen ulkopolitiikan keskeiset dokumentit ja puheet vuodesta 1990 alkaen. Lisäksi sivustoon sisältyy englanninkielinen kronologia, joka koostuu Suomen ulkopolitiikan merkittävimmistä tapahtumista vuosilta 1973–2001.

www.eilen.fi/