Hilma Jahnsson: Tie siviliavioliittoon

Se seikka, että avioliitolla, samalla kun se on mahdollisimman personallinen asia, on suuri yhteiskunnallinen merkitys, on vaikuttanut, että sen solmimistapa, aikojen kuluessa on ollut suurien vaihtelujen alainen. Vaihtelut ovat riippuneet sekä kunkin ajan yhteiskunnallisista oloista että vallitsevista aatteellisista, etenkin uskonnollisista, suunnista. Ennen kristinuskon levenemistä Pohjoismaihin, olivat ne muodot, joilla täällä avioliitot solmittiin, määrätyt etenkin asian […]