Siviiliavioliitto kirkollisen vihkimisen rinnalle vuoden 1918 alussa

Kirkollisen avioliiton arvostuksen lasku ja kirkon vaikutusvallan heikkeneminen johti siviiliavioliiton sallimiseen Suomessa. Siviilivihkimyksestä tuli laillinen 1.1.1918. Siviiliavioliiton toteutuminen vei vuosikymmenen. Kirkolliskokous otti myönteisen kannan asiaan 1908. Eduskunta hyväksyi 1911 asetusehdotuksen siviiliavioliitosta. Sen kohtalo oli pitkään epäselvä. Syksyllä 1916 venäläistetty senaatti alkoi valmistella asian esittelyä suuriruhtinaalle. Senaatti lähetti asetuksen Pietariin helmikuussa 1917, mutta se jäi vahvistamatta […]

Hilma Jahnsson: Tie siviliavioliittoon

Se seikka, että avioliitolla, samalla kun se on mahdollisimman personallinen asia, on suuri yhteiskunnallinen merkitys, on vaikuttanut, että sen solmimistapa, aikojen kuluessa on ollut suurien vaihtelujen alainen. Vaihtelut ovat riippuneet sekä kunkin ajan yhteiskunnallisista oloista että vallitsevista aatteellisista, etenkin uskonnollisista, suunnista. Ennen kristinuskon levenemistä Pohjoismaihin, olivat ne muodot, joilla täällä avioliitot solmittiin, määrätyt etenkin asian […]