Kronologia

1864

15.2.

Annetaan keisarillinen julistuskirja, jolla Kivennavan pitäjään kuulunut Rajajoen asetehtaan alue siirretään Viipurin läänistä Pietarin kuvernementtiin. Korvauksena oli määrä liittää Suomeen alue Jäämeren rannikolta, mikä ei kuitenkaan toteutunut.

7.9.

Turussa paljastetaan H. G. Porthanin muistopatsas.

31.10.

Laki 25 vuotta täyttäneen naimattoman naisen täysivaltaisuudesta astuu voimaan – lisäksi naimattomat naiset saavat 15-vuotiaana oikeuden hallita ansaitsemaansa omaisuutta ja 21-vuotiaana anomuksesta kaikkea omaisuuttaan.

24.11.

Annetaan osakeyhtiöasetus, jonka tarkoituksena on helpottaa teollisuuden pääomansaantia.

5.12.

Hufvudstadsbladet alkaa ilmestyä.

Aleksis Kiven ensimmäinen teos, Kullervo, ilmestyy.