Kronologia

1868

137 720 suomalaista (8 % väestöstä) kuolee 1860-luvun pahimpana nälkävuotena – heistä suurin osa menehtyy aliravitsemuksen heikentäminä erilaisiin tauteihin.

24.2.

Asetus kaupasta ja elinkeinoista lakkauttaa käsityöammattien harjoittajien ammattikuntalaitoksen. Kaupunkeihin on perustettava elinkeinoyhdistyksiä kaupan, tehdasteollisuuden ja käsityön harjoittajille. Elinkeinon harjoittamiseen tarvittiin lupa kaupungissa maistraatilta ja maalla kuvernööriltä. Asetus poisti kauppamerenkulkua rajoittaneen jaon maa- ja tapulikaupunkeihin ja salli kaikkien kansalaisten vapaasti harjoittaa merenkulkua.

19.9.

Insinööri J. C. Lihrin johtama retkikunta löytää kultaa Ivalojoen rannalta.