Kronologia

1889

16.1.

Suomenkielinen Kangasalan kansanopisto aloittaa toimintansa. Ensimmäinen ruotsinkielinen kansanopisto perustetaan Porvooseen myös 1889.

17.4.

Annetaan armollinen julistus suomalaisen ratsuväen perustamisesta. Rakuunarykmentti saa sijaintipaikakseen Lappeenrannan. Rykmentti muutetaan joulukuussa 1901 venäläiseksi rakuunarykmentiksi.

23.3.

Oulun hiihdot järjestetään ensimmäisen kerran – 30 virstan (32 kilometriä) mittaisen pääkilpailun voittaa Aappo Luomajoki.

29.9.

Vihitään käyttöön ensimmäinen Suomen Lähetysseuran rakennuttama kirkko Ovambomaalla.

1.10.

Liikenne Savon radalla Kouvolasta Kuopioon alkaa.

8.11.

Suomen Pelastusarmeija perustetaan. Uusi uskonnollinen järjestö ja sen työtavat saavat ristiriitaisen vastaanoton.

11.11.

11.11.1889 annettu eriuskolaisasetus antaa mahdollisuuden siirtyä evankelis-luterilaisesta kirkosta protestanttiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Baptistit ja metodistit rekisteröityivät lain edellyttämällä tavalla.

16.11.

Eero Erkon, Juhani Ahon ja Arvid Järnefeltin perustaman Päivälehden ensimmäinen numero ilmestyy.