Kronologia

2008

1.1.

Suomessa toimineet 90 kihlakuntaa lakkautetaan. Osa niiden tehtävistä siirtyy 22 ulosottovirastolle. 15 syyttäjänvirastoa on aloittanut toimintansa jo 1.4.2007. Poliisilaitokset noudattavat kihlakuntajakoa vuoden 2008; 25 uutta poliisilaitosta perustetaan vuoden 2009 alussa.

1.10.

Talvivaaran uuteen bioliotusmenetelmään perustuvan nikkelikaivoksen toiminta alkaa Sotkamossa.

10.10.

Presidentti Martti Ahtisaarelle myönnetään Nobelin rauhanpalkinto.