Kronologia

2010

1.1.

Läänit lakkautetaan ja ne tilalla alkavat toimia aluehallintovirastot. Lääninhallitusten tehtäviä siirtyy myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

10.5.

Euroopan unionin valtiovarainministerit sopivat hätäkokouksessaan Brysselissä toimenpiteistä Kreikan talouskriisin leviämisen estämiseksi. Ministerit päättävät euromaiden 440 miljardin euron lainatakuista ja EU-komission yhteyteen perustettavasta 60 miljardin vakautusrahastosta. Kansainvälisen valuuttarahasto IMF rahoittaa hätäohjelmaa 250 miljardilla eurolla.

16.8.

Newsweek vertailee kansalaisten elinoloja sadassa maassa. Suomi valikoituu maailman parhaaksi maaksi.