Kronologia

1990

6.2.

Tilastokeskus kertoo Suomen bruttokansantuotteen kasvaneen vuoden 1989 aikana viisi prosenttia. Suomen BKT oli kasvanut keskeytyksettä vuodesta 1977 alkaen keskimäärin 3,8 prosenttia vuodessa.

29.4.

Suomeen perustetaan uusi puolue, Vasemmistoliitto, jonka muodostavat kommunistit ja kansandemokraatit. Suomen Kansan Demokraattinen Liitto päätetään lakkauttaa.

4.5.

Suomi ratifioi viimeisenä Länsi-Euroopan maana vuonna 1950 solmitun Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen.

12.9.

Saksan valtiot ja neljä toisen maailmansodan voittajamaata solmivat rauhansopimuksen Moskovassa, mikä mahdollistaa Saksan yhdistymisen ja miehitysvallan päättämisen.

21.9.

Suomi muuttaa Pariisin vuoden 1947 rauhansopimuksen tulkintaa. Presidentti Mauno Koivisto ilmoittaa sopimuksen Suomen täysivaltaista asemaa ja puolustusjärjestelmiä koskevien kohtien olevan vanhentuneita Euroopan poliittisten olojen muututtua. Koivisto sanelee valtioneuvoston pöytäkirjaan lisäksi lausuman, jonka mukaan YYA-sopimuksen viittaukset Saksan hyökkäävästä roolista ovat vanhentuneita. Neuvostoliitto ja Iso-Britannia, eivät vastustaneet Suomen uutta tulkintaa. Myös Itävalta kumosi marraskuun alussa vuoden 1955 valtiosopimuksensa vanhentuneiksi katsotut kohdat.

3.10.

Saksan yhdistyminen toteutuu – Saksan demokraattisesta tasavallasta tulee osa Saksan liittotasavaltaa.

26.11.

Suomeen saapui rautateitse Vainikkalan kautta 120 somalia, jotka anovat poliittista turvapaikkaa. Seuraavana päivänä somaleja saapuu lähes yhtä suuri joukko ja lisää somalialaispakolaisia tulee vuodenvaihteessa 1990–1991.

10.12.

Neuvostoliitto ilmoittaa lopettavansa clearing-järjestelmän ja siirtyvänsä normaaliin ulkomaankauppaan kaikkien maiden, myös Suomen, kanssa. Muutos toteutetaan ilman siirtymäkautta vuodenvaihteessa 1990–1991. Isku on kova Suomen vientiteollisuudelle, joka toivoi vuosien mittaista siirtymäaikaa.

31.12.

Sisäministeriö ilmoitti, että Suomesta oli vuonna 1990 hakenut turvapaikkaa 2 725 henkilöä, mikä oli yli 15 kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Turvapaikanhakijoista yli puolet oli somaleja.