Kronologia

1996

3.3.

Ensimmäiset 12 naista aloittavat kurssinsa Reserviupseerikoulussa Haminassa.

1.7.

Vaalipäivät muuttuvat virallisiksi liputuspäiviksi.

12.10.

Suomen markka kytketään Euroopan valuuttajärjestelmään ERM:iin.

10.12.

Eduskunta hyväksyi äänin 102–92 sisäministeri Jouni Backmanin johdolla valmistellun aluehallintouudistuksen, joka tulee voimaan syyskuun alussa 1997. Etelä-ja Keski-Suomeen perustetaan entisten tilalle kolme uutta suurlääniä (Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen läänit). Manner-Suomen vanhoista lääneistä jäävät jäljelle Oulun ja Lapin läänit. Päätökseen kuuluu myös 15 työvoima- ja elinkeinokeskuksen perustaminen.

31.12.

Tieliikenteessä kuolee vuoden 1996 aikana 396 ihmistä. Luku on alin sitten 1950-luvun.