Ehrensvärd, Augustin

Augustin Ehrensvärd (1710–1772) oli Viaporin linnoituksen keskeisin toteuttaja. Ehrensvärd johti 1700-luvulla laatimansa suunnitelman pohjalta linnoitusten rakentamista Suomen etelärannikon suojaksi. Tärkein linnoituksista oli Viapori (Sveaborg). Suomenlinna-nimi tuli käyttöön vasta 1918. Ehrensvärd sai läpi myös ehdotuksensa saaristolaivaston perustamisesta. Ehrensvärdistä tuli Suomen ylikäskynhaltija 1769 ja kenttämarsalkka 1772. Suomenlinnan Kuninkaanportille hakkauttamaa lausetta käytetään edelleen puolustuspoliittisessa keskustelussa: ”Eftervård, stå här på egen botn, och lita icke på främmande hielp. Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen apuun).”

Linkkejä:

Artikkeli Augustin Ehrensvärdistä Svensk Biografisk Lexicon -verkkojulkaisussa

C. J. Gardbergin artikkeli Augustin Ehrensvärdistä Kansallisbiografiassa.