Setälä, E. N.

E. N. Setälä (1864–1935) oli itsenäisyyssenaattori ja suomen kieliopin kehittäjä. Setälä toimi itsenäisyyssenaatissa kirkollisasiaintoimituskunnan päällikkönä. Hän laati senaatin 4.12. hyväksymän ja eduskunnan 6.12. hyväksymän itsenäisyysjulistuksen sanamuodon. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden professorina vuosina 1893–1929 Setälä määritteli pitkään oppiaineensa tutkimussuunnan. Hänen jo vuonna 1880 laatimansa Suomen kielen lauseoppi ja Suomen kielen oppikirja: alkeisopetusta varten (1900) olivat käytössä oppi- ja kansakouluissa uudistettuina pitkälle 1900-luvulle.

Linkkejä:

Veli-Matti Aution maksuton artikkeli E. N. Setälästä Kansallisbiografiassa

Audiolinkkejä:

Näyte E. N. Setälän pitämästä ylevätyylisestä puheesta vuodelta 1923, Ylen Elävä arkisto

Kirjallisuutta:

Saara Perälä, E. N. Setälä – Kansallinen vaikuttaja, 1998.

Fred Karlsson, E. N. Setälä vaarallisilla vesillä. Tieteellisen vallankäytön, käyttäytymisen ja perinteen analyysi, 2000.

Vesa Vares & Kaisa Häkkinen, Sanan valta. E. N. Setälän poliittinen, yhteiskunnallinen ja tieteellinen toiminta, 2001.