Palmén, E. G.

E. G. Palmén (1849–1919) oli professori, suomalaisuusmies, toimittaja, kirjailija ja poliitikko. Palménin eri roolit limittyivät tiivisti keskenään. Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian professorina vuosina 1884-1903 ja Suomen ja Skandinavian historian professorina vuosina 1903-1911 toiminut Palmén kuului talous- ja sosiaalihistorian uranuurtajiin Suomessa.

Palmén oli aikakauslehti Valvojan vastaava toimittaja 1888–1891. Hän tekstejään ilmestyi runsaasti Kirjallisessa Kuukauslehdessä, Morgonbladetissa, Finland-lehdessä ja Kyläkirjaston Kuvalehdessä. Vuosina 1907–1912 ilmestyi Palménin johdolla kuusiosainen teossarja Oma maa – tietokirja Suomen kodeille.

Ruotsia äidinkielenään puhunut Palmén oli perusasenteeltaan liberaali suomalaisuuden puolestapuhuja. Hän oli ensimmäisiä darwinistisen ja materialistisen maailmankuvan omaksuneita suomalaisia. Palménin fennomania ulottui myös talouselämään. Hän kuului Kansallis-Osake-Pankin, vakuutusyhtiö Suomen ja vahinkovakuutusyhtiö Pohjolan perustajiin.

Palmén toimi talonpoikaissäädyn pikakirjoittajana vuoden 1872 valtiopäivillä. Vuosina 1877–78, 1882 ja 1882 hän osallistui valtiopäiville aatelissäädyssä. Tämän jälkeen hän kuului 1888–1906 valtiopäivillä pappissäätyyn opettajajäsenenä. Palmén oli kulttuuriliberaaleista mielipiteistään huolimatta lähellä Suomalaisen puolueen edustamaa myöntyväisyyslinjaa suhteessa venäläistämiseen 1900-luvun alussa. Vuosina 1907 ja 1908 Palmén valittiinkin eduskuntaan Suomalaisen puolueen ehdokkaana. Hän toimi edustajavuosinaan toisena varapuhemiehenä. Palmén sai valtioneuvoksen arvon 1910.

Savo-Karjalaisen osakunnan inspehtorina Palmén oli 1888–1904. Hän tuki aktiivisesti muun muassa kansanvalistustyötä. Nimikirjaintensa mukaan leikillisesti Äkäpääksi kutsuttu Palmén oli pitkään osakuntalaisten varauksetta arvostama inspehtori. Tilanne muuttui 1900-luvun alussa, ja Palmén erosi tehtävästä jouduttuaan toistuvasti kiistoihin osakunnan nuorsuomalaisen enemmistön kanssa.

Linkkejä:

Maija Väisäsen artikkeli Ernst Gustaf Palménista Biografiskt Lexicon för Finland -sivustolla 

Maija Väisäsen artikkeli E. G. Palménista Kansallisbiografiassa.