Ehrenström, Johan Albrecht

Johan Albrecht Ehrenström (1762–1837) oli Helsingin uudelleenrakennuskomiteaa 1812–1825 johtanut valtioneuvos ja senaattori. Hän laati asemakaavaehdotuksen, jonka ytimenä oli Helsingin muuttaminen pikkukaupungista suuriruhtinaanmaan pääkaupungin arvoa vastaavaksi kaupungiksi. Ehrenström esimerkiksi piirsi Helsinkiin klassisen kaupunkisuunnittelun mukaisesti uudet suorat kadut. Carl Ludvig Engel toteutti Ehrenströmin vision.

Linkkejä:

Markku Tyynilän artikkeli Johan Albrecht Ehrenströmistä kansallisbiografiassa