Lenin, V. I.

V. I. Lenin (1870–1924) johti Neuvosto-Venäjää 1917–1924. Bolsevikit nousivat hänen johdollaan valtaan lokakuun vallankumouksen seurauksena. Lokakuun vallankumouksen jälkeen Lenin oli kehottanut SDP:tä tekemään aseellisen vallankumouksen Suomessa. Hän lähetti Stalinin SDP:n puoluekokoukseen tukemaan vaatimuksiaan. SDP:n puoluekokous päätti kuitenkin 26. marraskuuta 1917 äänin 59–43 pitää sekä parlamentaarisen vaikuttamisen että kumouksellisen vaihtoehdon avoimena. Tämän jälkeen Lenin joutui ottamaan kantaa Suomen itsenäisyyteen.

Leninin johtama Neuvosto-Venäjä tunnusti Suomen itsenäisyyden 31.12.1917. P. E. Svinhufvudin johtama senaatti ei ollut aluksi halukas pyytämään tunnustusta Leninin johtamalta hallitukselta – merkitsihän aloite Suomelle bolsevikkihallituksen tunnustamista Venäjän vallanpitäjäksi. Senaatti päätyi kääntymään kansankomissaarien neuvoston puoleen, kun oli ilmeistä, että Pohjoismaat ja Saksaa odottivat Neuvosto-Venäjän tunnustavan ensimmäisen Suomen itsenäisyyden. Lenin päätökseen tunnustaa Suomen itsenäisyys vaikuttivat taktiset näkökohdat. Tunnustus ei sulkenut pois vallankumouksen mahdollisuutta Suomessa.

Suomen tilanteeseen Lenin oli perehtynyt määritellessään bolsevikkien kansallisuusohjelmaa. Hän oli käyttänyt Suomea kauttakulkumaana palatessaan maanpaosta Venäjälle vuonna 1917. Tätä aiemmin Lenin oli osallistunut muun muassa Tampereella vuoden 1905 lopussa järjestettyyn Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen edustajakokoukseen, jossa hän tapasi ensimmäisen kerran Josif Stalinin.

Suomessa Leninin asema itsenäisyyden tunnustajana korostui osana Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyspolitiikan virallista kielenkäyttöä. Lenin syntymän satavuotisjuhlaa vietettiin 1970 myös Suomessa. Suomalais-neuvostoliittolaisessa yhteistyöelokuvassa Luottamus (1976) Lenin luo kaukaa viisaasti rauhanomaisen rinnakkaiselon pohjan tunnustamalla Suomen itsenäisyyden.

Linkkejä:

Arto Luukkasen maksullinen artikkeli V. I. Leninistä kansallisbiografiassa

Osmo Palonen, Lenin ja Stalin kohtaavat – myyttejä ja historiaa