Snellman, J. V.

J. V. Snellman (1806–1881) oli filosofi ja senaattori, joka halusi kehittää Suomen tulevaisuutta vahvan kansalaisyhteiskunnan pohjalle. Päämäärän saavuttaminen edellytti kansan laajamittaista sivistämistä, mikä vaati suomen kohottamista kulttuuri- ja hallintokieleksi. Snellman sai keisari Aleksanteri II:n antamaan julistuksen, joka merkitsi suomen kielen ottamista virkakieleksi 20 vuoden kuluessa. Senaattorina Snellman vei läpi rahareformin, jossa 1860 käyttöönotettu Suomen markka siirtyi hopeakantaan ja kytkentä ruplaan katkesi.

Linkkejä:

Matti Klingen artikkeli J. V. Snellmanista Kansallisbiografiassa 

Snellman 200-juhlasivusto

J. V. Snellmanin kootut teokset suomennettuna 1–24 pdf-muodossa. Teossarjan päätoimittajana toimi VTT Raimo Savolainen. Käännöshanke oli osa valmistautumista J. V. Snellmanin 200-vuotisjuhlavuoteen 2006. Snellmanin kootut teokset ilmestyivät ruotsiksi nimellä J. V. Snellman Samlade Arbeten I–XII.

Kirjallisuutta:

Raimo Savolainen, Sivistyksen voimalla. J. V. Snellmanin elämä, 2006