Kronologia

1895

14.2.

Työmies-lehden näytenumero julkaistaan – lehti alkaa ilmestyä säännöllisesti maaliskuun alussa.

15.2.

Helsingin kaupunginvaltuustossa käytetään ensimmäinen suomenkielinen puheenvuoro.

12.6.

Maatilojen osittamisesta annettu asetus poistaa maan lohkomista estävät rajoitukset. Lääninmaanmittauskonttorit saavat tehtäväkseen pitää yllä maarekisteriä kaikista tiloista.

19.6.

Säästöpankkiasetus muuttaa kuntien alaisuudessa toimineet säästöpankit itsenäisiksi rahalaitoksiksi, joiden hallintoeliminä alkavat toimia isännistö ja hallitus.

1.–4.7.

Nuorisoseurojen ensimmäinen yleinen kokous Jyväskylässä.

5.12.

Julkaistaan laki työnantajan vastuunalaisuudesta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta.

14.12.

Karolina Eskolin puolustaa ensimmäisenä naisena Suomessa väitöskirjaansa. Eskolin saa lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvon 8.12.1896.

Tampereen ja Porin välinen rataosuus otetaan käyttöön.