Kronologia

1946

1.1.

Suomessa puolitetaan inflaation hillitsemiseksi ostovoimaa leikkaamalla 500, 1000 ja 5000 markan (38–380 euroa) setelit konkreettisesti kahtia. Setelin vasen puolisko on käypää rahaa, mutta sen arvo puoliintuu. Arvonalennus koskee käteistä rahaa. Oikea puolisko on toimitettava pankkiin, jossa haltija saa kuitin pakkolainasta valtiolle. Valtio maksoi lainan takaisin 1949, kahden prosentin korolla hyvitettynä. Korko oli paljon inflaatiota pienempi. Uudet setelit tulevat käyttöön 16.2.1946. Setelien leikkaus ei hillinnyt inflaatiota.

21.2.

Sotasyyllisyysoikeus julisti tuomionsa. Ankarimman tuomion, kymmenen vuotta kuritushuonetta, sai tasavallan presidenttinä joulukuusta 1940 elokuun alkuun 1944 toiminut Risto Ryti.

24.2.

Herakles-laiva tuo Turkuun Suomen ensimmäisen sodanjälkeisen kahvierän, 2 300 tonnia papuja. Kansanhuoltoministeriö myöntää luvan myydä neljänneskilo kahvia henkeä kohden ja toinen samansuuruinen erä on tulossa myyntiin keväämmällä.

4.3.

C. G. Mannerheim eroaa tasavallan presidentin tehtävästä.

5.3.

Winston Churchill vertaa Neuvostoliiton vaikutuspiirin ja länsimaiden välille syntynyttä jakolinjaa rautaesirippuun.

9.3.

J. K. Paasikivestä tulee poikkeuslailla tasavallan presidentti.

15.3.

15.3. annetaan laki Valtion Metallitehtaista. Yhtiöön on koottuu jo syksyllä välirauhan sopimuksen solmimisen jälkee ase- ja puolustusvälinetehtaita, ilmavoimia palvelleita lentokonetehtaita ja merivoimien käyttämiä telakoita – muun muassa Jyväskylässä toimineet Valtion Tykkitehdas (Rautpohjan tehdas), Valtion Kivääritehdas (Tourulan tehdas), Valtion sytytintehdas Jyväskylän maalaiskunnassa, Valtion Patruunatehdas Lapualla, Tampereen lentokonetehdas ja Turun Pansion telakka. Yhtiö muutetaan 1951 valtion omistamaksi Valmet Oy:ksi.

27.6.

TUL:n III liittojuhla alkaa Helsingin stadionilla. Osallistujamäärä on 40 000 – mukana on myös ryhmä urheilijoita Neuvostoliitosta, ensimmäisen kerran sodan päättymisen jälkeen.

12.9.

Hallitus määrää perunansäännöstelyn aloitettavaksi – kuukausittainen peruna-annos on 10–15 kiloa.