Kronologia

Heinäkuu

6.7.

Perustuslakivaliokunnan muutosehdotuksia sisältävä mietintö uudesta hallitusmuodosta valmistuu.

13.7.

Eduskunta hyväksyy lakiesitykset koskien Suomen ja Saksan rauhansopimusta sekä kauppa- ja merenkulkusopimusta.

17.7.

Svinhufvud neuvottelee asunnollaan von der Goltzin kanssa Suomen ja Saksan välisestä sotilassopimuksesta.

21.7.

Svinhufvud lähettää Enckellille omakätisesti kirjoittamansa luonnoksen Suomen ja Saksan välisestä sotilassopimuksesta.

22.7.

Laki korkeimmasta oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta – K. J. Ståhlbergista tulee korkeimman hallinto-oikeuden ensimmäinen presidentti.