Kronologia

Joulukuu

2.12.

Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta valitsee yhdeksän henkilöä työväen järjestyskaartin kutsuntatoimiston jäseniksi.

4.12.

Senaatti jättää eduskunnalle ehdotuksen Suomen uudesta hallitusmuodosta ja senaatin puheenjohtaja P. E. Svinhufvud lausuu eduskunnalle senaatin puolesta itsenäisyysjulistuksen – samana päivänä senaatin julistus annetaan myös Suomen kansalle.

5.12.

Valtionhoitajakunnan vaalia koskeva päätös puretaan.

6.12.

Eduskunta ratifioi senaatin esittämän itsenäisyysjulistuksen.

8.12.

Valtioneuvos Gripenberg välittää eteenpäin senaatin puheenjohtaja P. E. Svinhufvudin 5. joulukuuta allekirjoittamia Ruotsin, Norjan, Tanskan, Ranskan, Saksan, Englannin ja Yhdysvaltain hallituksille osoitettuja sähkösanomia, jossa pyydetään tunnustusta Suomen itsenäisyydelle.

15.12.

Svinhufvud antaa Brest-Litovskin rauhanneuvotteluja varten Edv. Hjeltille, Rafael Erichille ja Samuli Sariolle valtakirjan, jossa pyydetään mahdollisuuden salliessa ottamaan Suomea koskevissa kysymyksissä neuvotteluihin osaa ja tekemään Suomen puolesta tarpeellisia sopimuksia keisarillisen Saksan hallituksen sekä sen liittolaisten kanssa.

16.–17.12.

Tampereella pidetään järjestyskaartien edustajakokous, jossa kiistellään punakaartien alistamisesta puolueelle tai niiden itsenäisyydestä – ylipäälliköksi valitaan kotkalainen toimittaja, luutnantti Ali Aaltonen ja järjestyskaartien keskustoimikunta nimetään yleisesikunnaksi.

20.12.

Helsingin kaartin kokouksessa rauhoittelua yrittänyt Yrjö Sirola huudetaan alas.

28.12.

Svinhufvud lähettää Carl Enckellin ja Gustaf Idmanin Pietariin selvittämään, kuinka Venäjältä voitaisiin saada tunnustus Suomen itsenäisyydelle – pyyntö tulisi jättää kansankomissaarien neuvostolle.

29.12.

Senaatin puheenjohtaja P. E. Svinhufvud, Carl Enckell ja Gustaf Idman lähtevät viemään kansankomissaarien neuvostolle pyyntöä itsenäisyyden tunnustamisesta.

30.12.–31.12.

Senaatin puheenjohtaja P. E. Svinhufvudin, Carl Enckellin ja Gustaf Idmanin muodostama valtuuskunta pääsee jättämään kansankomissaarien neuvostolle 30. joulukuuta kirjelmän, jossa pyydetään Venäjää tunnustamaan Suomen valtiollinen itsenäisyys – komissaarihallituksen myöntävä vastaus saadaan hieman ennen puoltayötä ja Svinhufvud pääsee henkilökohtaisesti kiittämään Leniniä.