Kronologia

Helmikuu

1.2.

Kansanvaltuuskunta hyväksyi lain vallankumousoikeuksien perustamisesta. Se antoi myös joustavat ja paikallisia oloja huomioivat ohjeet vallankumouksen suhtautumisesta kunnallishallintoon.

Punaiset murhaavat kansanedustaja Antti Mikkolan Helsingissä. Nuorsuomalainen Mikkola oli toistuvasti korostanut lujan järjestysvallan luomisen tarpeellisuutta. Mikkola oli Turun Sanomien perustaja ja ensimmäinen päätoimittaja.

2.2.

Viipurista Helsingin kautta kulkenut punaisten asejuna saapuu illalla Tampereelle.

3.2.

Kabinettisihteeri Adlercreutz ilmoittaa Suomen Tukholman lähettiläälle, valtioneuvos Gripenbergille Ruotsin chargé d’affairesilta Ahlströmiltä saapuneesta sähkösanomasta, jonka mukaan on ryhdyttävä toimenpiteisiin Ruotsin ja Saksan interventiota varten.

4.2.

Suomen Tukholman lähettiläs, valtioneuvos Gripenberg esittää ulkoministeri Hellnerille, että Ruotsi ja Saksa tekisivät Suomeen aseellisen intervention – Ruotsin hallitus tarjoaa intervention sijasta välittäjän roolia taistelevien osapuolten välisiin neuvotteluihin.

5.2.

Senaatin puheenjohtaja P. E. Svinhufvud yrittää paeta Helsingistä lentäen, mutta huonosti toiminut kone joutuu palaamaan takaisin Helsingin Vanhankaupungin lahden rannalla sijaitseelle lentokentälle.

14.2.

Työväen keskusjärjestöjen ja punakaartin asettaman työväen pääneuvoston ensimmäinen istunto – pääneuvosto alkaa vastata lainlaadinta-asioista yhdessä kansanvaltuuskunnan kanssa.

14.2.

Ludendorff antaa Hjeltille kehotuksen kiireesti pyytää Saksalta apua.

15.2.

Senaatin puheenjohtaja P. E. Svinhufvud kirjoittaa Helsingin piilopaikastaan kirjeen Edv. Hjeltille, pyytäen apua Saksalta ja Skandinavian mailta. Svinhufvud antaa luutnantti Roosille valtuutuksen ottaa haltuun jäänmurtaja Tarmo.

16.2.

Liettua julistautui itsenäiseksi.

19.2.

Senaatin puheenjohtaja P. E. Svinhufvud kirjoittaa kuningas Kustaa V:lle kirjeen, jossa kertoo Suomen tarvitsevan ulkovaltojen apua.

20.2.

Punaisten hyökkäys Haapaniemen-Pieksämäen rautatielinjalla epäonnistuu.

21.2.

Sotilasjohdon kanssa käytyjen neuvottelujen päätteeksi Hjelt saa lupauksen saksalaisen apuretkikunnan lähettämisestä Suomeen.

25.2.

Senaatin puheenjohtaja P. E. Svinhufvud piileskelee Helsingissä eri asunnoissa paossa punaisten tekemiä tarkastuksia.

25.2.

Jääkäripataljoonan pääjoukko saapuu Saksasta Vaasaan.

25.2.

Mannerheimin kiertokirjeessä annetaan ohjeita liittyen vangitsemisiin ja kuolemanrangaistuksiin.

26.2.

Hjelt saa vahvistuksen siitä, että Saksa lähettää apuretkikunnan Suomeen.

27.2.

Kansanvaltuuskunnan julistus tuomitsee julmuudet.

Päälähteenä on käytetty Tampereen yliopiston Suomi 80 -sivuston julkaistua maaliskuusta 1917 heinäkuuhun 1918 ulottuvaa kronologiaa.