Strömberg, Gottfrid

Gottfrid Strömberg (1863–1938) kuului Suomen sähköistämisen ensivaiheen toteuttajiin. Hän opiskeli insinööriksi Polyteknisessä opistossa ja sähkötekniikkaa Saksassa 1880-luvulla. Strömberg perusti 1889 oman yrityksen, joka valmisti dynamoita ja suoritti sähköasennuksia. Yhtiö muuttui 1909 Ab Gottfr. Strömberg Oy:ksi. Tuotevalikoimaan tulivat sähkömoottorit ja muuntajat. Yritys kasvoi ensimmäisen maailmansodan aikana Venäjältä tulleiden suurten tilausten ansiosta. Niiden osuus tuotannosta oli enimmillään 90 prosenttia. Venäjän viennin tyrehdyttyä ja ruplan kurssin romahdettua yritys ajautui vaikeuksiin. Lisäksi Strömbergin avioeron seurauksena tehty omaisuudenjako vaikeutti tilannetta. Yhtiön osake-enemmistö päätyi 1924 Heikki Herlinin omistukseen. Vuonna 1930 ruotsalainen Asea ja sveitsiläinen Brown, Boveri & Cie ostivat 58 prosenttia yhtiön osakkeista. Strömberg kuului yhtiön hallitukseen kuolemaansa saakka.

Linkkejä:

Kai Hoffmanin artikkeli Gottfrid Strömbergistä Biografisk lexicon för Finland -verkkosivuilla

ABB Suomessa 125 vuotta. Strömbergin jalanjäljillä vuodesta 1889

Strömbergin sähköinen sankaritarina – ABB Suomessa 125 vuotta

Kai Hoffmanin artikkeli Gottfrid Strömbergistä Kansallisbiografiassa.

Videolinkkejä:

Ylen Elävän arkiston elokuva Kun sähkö tuli Suomeen