Tokoi, Oskari

Oskari Tokoin (1873–1963) senaatin kaatuminen syksyllä 1917 kärjisti SDP:n ja porvarillisten puolueiden välejä

Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeen senaatin talousosaston varapuheenjohtajaksi eli pääministeriksi nousi sosiaalidemokraattinen Oskari Tokoi. Tokoin senaatti oli vaikeiden haasteiden edessä ja kesään mennessä siihen kohdistunut kritiikki yltyi. Senaatti ei kyennyt ratkaisemaan maan syvenevää elintarvikepulaa tai kysymystä järjestysvallasta. Syksyllä 1917 Tokoi ja muut sosialistiministerit erosivat. SDP:n ja porvarillisten puolueiden hallitusyhteistyön päättyminen johti maan poliittisen tilanteen kärjistymiseen. Vapaussodan aikana Tokoi toimi kansanvaltuuskunnan elintarvikekomissaarina ja solmi bolshevikkihallituksen kanssa Venäjän ja Suomen välisen valtiosopimuksen. Hallituksen joukkojen kukistettua kansanvaltuuskunnan joukot toukokuussa 1918 hän pakeni maasta.

Tokoi oli nuoruusvuosinaan kaivosmiehenä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Perustettuaan perheen hän palasi Suomeen. Tokoi tempautui pian mukaan poliittiseen toimintaan ja tuli tunnetuksi keskipohjalaisen työväenliikkeen aktiivina. Hän oli mukana perustamassa useita työväenyhdistyksiä. Tokoi valittiin SDP:n kansanedustajaksi vuoden 1907 vaaleissa. Eduskunnan puhemiehenä Tokoi toimi 1912–1914. Suomen Ammattijärjestön puheenjohtajana Tokoi ratkoi työntekijöiden ja työnantajien kiistoja 1912–1918.

Vapaussodan päätyttyä Tokoi oli perustamassa Muurmannin suomalaista legioonaa Itä-Karjalassa. Venäjällä hän ajautui välirikkoon kommunistien kanssa, jotka julistivat hänelle kuolemantuomion. Hän pakeni Englannin ja Kanadan kautta Yhdysvaltoihin 1921, toimien Raivaaja-lehden pitkäaikaisena päätoimittajana. Toisen maailmansodan aikana Tokoi toimi aktiivina Suomen avunkeräyksessä Yhdysvalloista käsin. Vuonna 1944 eduskunnan asettama Lex Tokoi vapautti Tokoin vapaussotaan liittyvistä maanpetossyytteistä ja hän pääsi vierailemaan Suomessa.

Linkkejä:

Auvo Kostiaisen artikkeli Oskari Tokoista Kansallisbiografiassa.

Oskari Tokoin kootut teokset, kriittinen editio.