Hynninen, Paavo Juho

Paavo Juho Hynninen (1883–1960) osallistui aktiivisesti jääkäriliikkeen toimintaan sen syntyvaiheista lähtien. Savolaisen osakunnan kuraattorin tehtävää hoitanut Hynninen kuului ylioppilaiden muodostamaan aktivismia ja jääkärivärväystä tukeneeseen keskuskomiteaan. Hän edisti jääkärivärväystä etenkin omassa osakunnassaan. Hynninen toimi Uuden Suomettaren päätoimittajana 1915–1917. Hän työskenteli 1917–1922 Luottopankki Oy:n toimitusjohtajana.  Hynninen siirtyi 1922 ulkoasiainhallinnon palvelukseen, josta jäi eläkkeelle 1946. Hän toimi aluksi Pietarissa (vuodesta 1924 Leningrad) pääkonsulinviraston päällikkönä. Lähettiläänä Hynninen oli Riiassa (1928–1933), Tallinnassa (1933–1940) ja Kööpenhaminassa (1946–1953). Ulkoministeriön kansliapäällikkönä hän työskenteli 1943–1946. Hynninen oli ulkoministerinä kahdessa virkamieshallituksessa 1957–1958.

Linkkejä:

Jukka Seppisen artikkeli P. J. Hynnisestä Kansallisbiografiassa.